Patroni

Děkujeme

Naši milí patroni (Tereza Brodská a Jana Bernášková), kterým děkujeme za podporu projektu, už mají na letošním pražském vánočním stromě rozsvícené své žárovky. Tak je následujte, ať společně získáme pro Jednotku intenzivní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze co možná nejvíce finančních prostředků. DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM.

Projekt Rozsviťte s námi Prahu je realizován pod záštitou obecně prospěšné společnosti Život dětem, která následně zakoupí infúzní pumpy pro Jednotku intenzivní péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1. lékařské fakulty University Karlovy na Praze 2.
Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000. Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.