Na co půjde výtěžek

komu tentokrát pomůžeme

Výtěžek z akce Rozsviťte s námi Prahu letos pomůže nemocným dětem, hospitalizovaným na Jednotce intenzivní péče kliniky Dětského a dorostového lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Toto oddělení poskytuje péči v různých oblastech. Především se zde starají o děti s dědičními poruchami metabolismu. Zaměřují se zde jako jediní v republice na léčbu dětí, u nichž selhaly nejdůležitější životní funkce cirukalace, oběh a dýchání. Umí zde po určitou dobu nahradit funkce srdce i plic. Provádějí zde i tělovou hypotermii u novorozenců, kteří prodělali nedostatek kyslíku. K těmto zákrokům je potřeba celá řada speciálních přístrojů jako jsou monitory životních funkcí, přístroje pro umělou plicní ventilaci, speciální lůžka, inkubátory a v neposlední řadě infuzní pumpy. Díky vám toto oddělení získá prostředy na nákup infuzních pump, které dokáží podávat léky kriticky nemocným dětem v naprosto přesném dávkování. Není výjimkou, že kriticky nemocné dítě, potřebuje 10 až 15 infuzních pump. 

Oddělení Jednotky intenzivní péče kliniky Dětského a dorostového lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze představuje jeho vedoucí MUDr. Václav Vobruba, Ph.D.