Na co půjde výtěžek

Komu tentokrát pomůžeme

Dar bude směřovat přímo na zajištění provozu nejdéle fungující a jediné celostátní krizové linky pro děti a mladistvé do 26 let.

Linka bezpečí denně přijme kolem 400 kontaktů. Dalších cca 1000 z kapacitních důvodů neodbavíme. Za rok 2019 jsme přijali 145 583 kontaktů. Mezi nejčastější témata na Lince bezpečí patří psychické potíže 18% (sebevražedné myšlenky, sebepoškozování, smutky, úzkosti), sexuální vyzrávání 16% (řešení vlastní sexuality, sexuální identity a prvních sexuálních kontaktů), rodinné vztahy 12%. Dalšími tématy, které děti na Lince řeší, jsou například kyberšikana, šikana nebo obtěžování cizí osobou.

V roce 2019 jsme uskutečnili 75 intervencí, což je spolupráce např. s Policií ČR, Záchrannou službou, OSPODem apod. v případech akutního ohrožení zdraví a života.

Nepřetržitý provoz Linky bezpečí zajišťuje přibližně 100 kvalifikovaných odborníků. Jako organizace naplňujeme komplexní péči o rodinu a dítě, již 19 let provozujeme Rodičovskou linku.

Obě služby jsou dostupné i přes CHAT a E-MAIL poradnu.