Na co půjde výtěžek

Komu tentokrát pomůžeme

Finanční prostředky, které společně v rámci projektu Rozsviťte s námi Prahu vybereme, budou použity na ozdravné pobyty u moře pro onkologické děti po léčbě a děti s jiným, závažným onemocněním, a to pod vedením lékařů a fyzioterapeutů.

Pobyty pro děti u moře mají dobrý efekt na jejich zdravotní stav. S dětmi cvičí fyzioterapeuti, využívají moře k cvikům hlavně u dětí po nádorech mozku či s nějakým pohybovým deficitem. Význam techto pobytů však není jen zdravotní ale i psychosociální a děti se společným životním osudem tak nalezají nové kamarády.

Lékaři, fyzioterapeuti, vedoucí, ti všichni s dětmi pracují dobrovolně, bez nároku na odměnu. Každý rok tak k moři vycestuje až 100 dětí, jejichž poděkování a krásné dopisy od rodičů vždy potěší.

Projekt je finačně náročný, snažíme se aby místo/hotel byl vstřícný vůči handicapovaným dětem, měl bezbarierové přístupy, pozvolný vstup do moře apod.